11 มิถุนายน 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวุฒิ แย้มยลงาม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร

รับมอบถัง “วน” จากทีมงาน วน ♻️
เพื่อรับถุงและเศษพลาสติก
เข้าโครงการ “วน” รับถุงและเศษพลาสติกสะอาดกลับมารีไซเคิล 
เพื่อให้พลาสติกหมุนเวียนอยู่ในระบบ ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อม ♻️
ดำเนินการบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน)

ทั้งนี้ วิธีส่งถุงและเศษพลาสติกมา “วน” ได้แก่
1. เก็บรวบรวมถุง-เศษพลาสติก(สะอาดและแห้ง)ให้ได้จำนวนนึง 
(บีบอัดให้แน่นเพื่อประหยัดพื้นที่)
2. เขียนชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ บนหน้าถุง 
3. แจ้งชื่อและที่อยู่มาทาง Inbox เพื่อเช็คจุดรับที่ใกล้ที่สุด 
หรือสามารถส่งได้ทางไปรษณีย์มาที่
“โครงการ วน” บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน) ♻️
42/174 ม.5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

คณะฯขอเชิญชวน
อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้
ถัง “วน” ใบนี้ ตั้งอยู่บริเวณโรงอาหาร ชั้น 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. ♻️

ขอขอบคุณ
ข้อมูลและภาพ : เพจ วน@wontogether