19 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ บุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.
ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชราภรณ์ อาจหาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ และบุคลากรผู้ดูแล พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ในการส่งมอบนิทรรศการ อาศรมภูมิปัญญาพื้นบ้านของ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ นำไปจัดแสดงเป็นการถาวรต่อสาธารณะชนภายนอก เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาและต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป ณ บริเวณพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 คณะสถาปัตย์ มก.