29 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ทรงเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลาง ที่ได้ทุ่มเทพลังความคิด สติปัญญา และจิตใจอันมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยนับจากปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ในการนี้ ทอดพระเนตรผลงานของศิลปินร่วมสมัยดีเด่น ใน 7 สาขาที่ได้รับรางวัล โดยในสาขาศิลปะการออกแบบ เป็นผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวุฒิ แย้มยลงาม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ในนามของผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ทั้งนี้ นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น “ศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2562 จัดแสดง ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562 (ปิดทำการในวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ขอขอบคุณ เนื้อหาข่าว : CH7NEWS