ภาพบรรยากาศกิจกรรม M6 Meet AKU เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (19 ตุลาคม 2562) หวังว่าน้องๆ ม.6 ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้เรียนรู้ชีวิตของการเรียนสถาปัตยกรรมและการออกแบบในสาขาต่างของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหากมีโอกาส หวังจะได้น้องๆ้มาเป็นนิสิตของคณะฯต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้