โครงการ M6 Meet AKU สัมผัสชีวิต 'ถาปัตย์เกษตร Season 2 AKU SUPER GREEN'

19 ตุลาคม 2562

คณะสถาปัตย์เกษตร

จัดโครงการ M6 Meet AKU
สัมผัสชีวิต ‘ถาปัตย์เกษตร Season 2
AKU SUPER GREEN

ให้แก่ น้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.